Algemene Voorwaarden


Op alle door DataXperience gemaakte prijsopgaven, transacties en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de uitgever ContentXperience BV toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Download hier onze Algemene voorwaarden: